Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

POMNIK ZOSTANIE ODNOWIONY!

Miasto Mława pozyskało dofinansowanie na modernizację mogiły zbiorowej Mauzoleum „Kalkówka”. Dotacja z  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” wyniesie 270 tys. zł. Szacowany koszt całego zadania to ok. 375 tys. zł. Gdy tylko miasto podpisze z ministerstwem umowę, ogłosi przetarg na realizację tej inwestycji.

W ramach zadania zostało zaplanowane m.in. obłożenie elewacji frontowej pomnika oraz tworzących go słupów kamiennymi płytami, wykonanie inskrypcji na froncie, odnowienie napisów na granitowej płycie nagrobkowej, zakup tablicy pamiątkowej oraz remont schodów, murku i nawierzchni przed pomnikiem. Pojawi się również iluminacja świetlna.

Przypomnijmy, pomnik upamiętnia ofiary tragicznych wydarzeń sprzed 77 lat. W przededniu wyzwolenia tj. z 17 na 18 stycznia 1945r., miejscowi żandarmi i gestapo przeprowadzili egzekucję. Zbrodni dokonano na więźniach mławskich; żołnierzach Batalionów Chłopskich, Polakach osadzonych za przestępstwa gospodarcze, jeńcach radzieckich oraz na przypadkowo napotkanych na ulicy przechodniach. Większość z pomordowanych na Kalkówce osób została rozpoznana przez rodziny, a ciała zamordowanych zabrane na cmentarze rodzinne. Jednak około 100 więźniów, pochodzących z terenu całej Polski, którzy znaleźli się w Mławie przypadkowo, zostało pochowanych w mogile zbiorowej obok żwirowni. Przez wiele lat stał na niej wielki krzyż brzozowy, będący symbolem ofiar II wojny światowej.
W 1964r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej na tragicznym miejscu wzniesiono pomnik-Mauzoleum. Projektantami pomnika byli Barbara i Andrzej Wachnowie. Ma on kształt sarkofagu, zaś wzniesione obok betonowe słupy są symbolem skazańców, którzy czekali na egzekucję.

źródło: UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: