Pomoc PZPN. Co może zyskać region?

Pomoc PZPN. Co może zyskać region?

Polski Związek Piłki Nożnej przygotował pakiet pomocowy dla klubów piłkarskich w dobie pandemii koronawirusa. Zyskać mają wszyscy. 116 milionów złotych na pomóc w przetrwaniu najgorszego czasu. Na jakie wsparcie będą mogły liczyć np. Mławianka Mława, Konopianka Konopki, Korona Szydłowo, Kryształ Glinojeck, GKS Strzegowo, Wkra Radzanów czy Żak Szreńsk? Spośród podjętych działań najistotniejsza dla klubów z powiatu mławskiego jest decyzja o zwolnieniu z opłat za uczestnictwo w rozgrywkach w sezonie 2020/21. Tym samym start w rywalizacji od III ligi w dół w przyszłym sezonie nie będzie wiązał się z kosztami. Opłaty ryczałtowe pokryje PZPN, a wojewódzkie związki środki przeznaczą na zakup sprzętu sportowego dla zespołów młodzieżowych. PZPN utrzymać ma również zwolnienie klubów z obowiązku ponoszenia opłat związanych z uczestnictwem w rozgrywkach juniorskich.

Źródło: PZPN

Foto: siemiano

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: