Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Pomocy dla uchodźców w Mławie do 18:00 godziny


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Od poniedziałku 28.03.2022 r. Centrum Obsługi Uchodźców Wojennych w Mławie przy ul. Lelewela 7 będzie pracowało od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00. Po godzinie 18:00 i w weekendy osoby potrzebujące pomocy mogą zgłaszać się do punktu w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6.

W związku z faktem, że Miasto Mława uruchomiło kolejny punkt pobytu uchodźców wojennych wymagający całodobowej obsługi, zmianie ulega organizacja pomocy uchodźcom wojennym przybywającym do Mławy lub przebywającym w mieście.

Ograniczamy godziny pracy COUW przy ul. Lelewela 7. Przyjmowanie darów od mieszkańców oraz wydawanie ich uchodźcom będzie odbywało się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00. W tych godzinach także będziemy rejestrować w centrum nowe osoby przybywające do Mławy oraz udzielać pomocy w rozwiązywaniu różnych problemów.

Po godzinie 18:00 oraz w weekendy prosimy osoby, które potrzebują pomocy, aby kierowały się do nowego punktu pobytu uchodźców, zorganizowanego w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Mławie (wejście i wjazd od ul. Szkolnej). W tym miejscu zainteresowani otrzymają nocleg oraz wsparcie w zakresie pierwszej potrzeby.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: