Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

POMÓŻ OSOBOM BEZDOMNYM Z MŁAWY I POWIATU


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598
Od 2008 roku w Mławie działa Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. Grupa spotyka się każdego roku wczesną jesienią by omówić sytuację osób bezdomnych i formy pomocy tym, którzy w chłodne dni nie mają schronienia.
– Przyjmujemy wszystkie osoby. Te, które mają skierowania z ośrodków pomocy społecznej i tak samo te osoby, które nie mają. Wiadomo: nadchodzi okres zimowy, więc nikomu nie możemy nie podać ręki – mówiła Agnieszka Bogucka, kierownik Schroniska „Mar-Kot” w Miączynie Dużym.
Aktualnie w schronisku dla osób bezdomnych w Miączynie Dużym, z którym współpracuje miasto, przebywa 37 osób. Pomóc im może także każdy mieszkaniec powiatu. – Prosimy o wsparcie w postaci proszków do prania, mydła, płynów, szamponów. Taka zbiórka organizowana jest przez MOPS – apelowała dyrektor MOPS Mława Dorota Kaczorek-Magdalińśka.
Środki higieniczne, które zostaną przekazane bezdomnym, można dostarczać do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.
Źródło: TVP 3

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: