POMYŁKA ZUS-u. PIENIĄDZE DOSTALI NIE CI CO POWINNI!

POMYŁKA ZUS-u. PIENIĄDZE DOSTALI NIE CI CO POWINNI!

Świadczenia postojowe o które mogli się ubiegać przedsiębiorcy to jedno z pierwszych postanowień pakietu ustaw znanych jako tarcza antykryzysowa.  Świadczenie postojowe Prawo do postojowego dostali przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali dochód zmniejszony w wyniku kryzysu spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19.

Jednak jak wynika z informacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelał pieniądze z tarczy antykryzysowej nie tym osobom, którym powinien. Wielu przedsiębiorców wnioskowało, a wciąż czeka na pieniądze. Z kolei inni wniosków nie składali, a na ich firmowe konta dotarły przelewy. Skala pomyłki jest jeszcze nieznana.

O pomyłce pisze portal Money.pl. Według niego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych doszło do gigantycznej pomyłki. Tymczasem rzecznik prasowy ZUS powiedział, że postojowe dostają wnioskodawcy, a jeśli pieniądze pojawiły się na kontach innych osób, to znaczy, że we wnioskach musiały być błędy co do numeru kont.

ZUS będzie weryfikował przelewy i szukał błędu.  ZUS powiedział portalowi Money.pl, że pieniądze mogły się znaleźć na koncie osoby, która o nie nie wnioskowała także wtedy, kiedy wniosek złożyła osoba trzecia. „W ostatnim przypadku jest to przestępstwo. Dlatego prosimy o ujawnienie takich sytuacji. Wówczas niezwłocznie podejmiemy kroki prawne. Zbadamy taką sprawę i w przypadku nieprawidłowości skierujemy ją do prokuratury” – zaapelował rzecznik ZUS-u.

 

 

 

Źródło/wprost

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: