Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

PONAD 100 MLN ZŁ OD RZĄDU DLA ORGANIZACJI POLONIJNYCH

Rząd przeznacza ponad 100 mln zł dla organizacji polonijnych. Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, minister Jan Dziedziczak ogłosił dziś konkurs „Polonia i Polacy za granicą 2021”. Konkurs, ogłoszony w tej formule po raz pierwszy od lat, przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych wspierających Polaków na całym świecie. Oferty można składać do 30 grudnia 2020 roku.

O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, zarejestrowane w Polsce. To one pośredniczą we wsparciu, które najczęściej realizowane jest przez organizacje polonijne działające za granicą.

Program przewiduje dofinansowanie projektów w 6. obszarach:

  • edukacja,
  • rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie,
  • media polonijne,
  • wydarzenia polonijne,
  • pomoc charytatywna,
  • budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne.

Łączna kwota wsparcia w konkursie w 2021 roku to 50 mln zł.

Ponadto, na początku 2021 roku zostanie ogłoszony konkurs na letni wypoczynek polonijny.

Zatem ogólna kwota wsparcia działań polonijnych przez polski rząd w 2021 roku to ponad 100 mln zł. Pozostałymi środkami dysponować będą:

  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
  • Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz
  • Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Partnerstwo i jawność

Organizując konkurs rząd przywiązuje dużą wagę do ogólnie przyjętych zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi, takich jak: partnerstwo, efektywność, uczciwa konkurencja i jawność.

Przed ogłoszeniem konkursu odbyły się konsultacje społeczne na temat regulaminu, w których wzięły udział środowiska polonijne. Dodatkowo oferty będą oceniane przez komisję konkursową, a ocena będzie wsparta opiniami niezależnych ekspertów oraz właściwych ministerstw i placówek zagranicznych. W regulaminie konkursu ustalone zostały również jasne zasady przyznawania dotacji, w szczególności kryteria wyboru projektów.

Do 2 mln zł na projekt

Każda z organizacji może złożyć dowolną liczbę ofert. Natomiast maksymalna kwota dotacji na jeden projekt w skali roku to 2 mln zł.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk polonijnych w konkursie znalazła się także możliwość przygotowania ofert dwuletnich, w obszarze „Media polonijne”. Nowym narzędziem jest również – możliwy w niektórych obszarach wsparcia – tzw. regranting. Polega on na wyborze pozarządowego operatora, który będzie wspierał, ze środków dotacji oddolne inicjatywy na poziomie lokalnym, o wartości do 7 tys. zł.

Oferty można składać za pośrednictwem generatora znajdującego się na stronie: www.polonia.gov.pl.

 

Źródło: premier.gov.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: