Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

PONAD 4,4 MLN ZŁ NA DROGI DOJAZDOWE

PONAD 4,4 MLN ZŁ Z BUDŻETU MAZOWSZA NA DROGI DOJAZDOWE DO GRUNTÓW ROLNYCH W SUBREGIONIE CIECHANOWSKIM

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w subregionie ciechanowskim zrealizowane zostaną 44 inwestycje w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 4,4 mln zł wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi w powiatach: ciechanowskim, mławskim, płońskim, pułtuskim i żuromińskim. W sumie na całym Mazowszu dofinansowanych zostanie 300 zadań o łącznej wartości ponad 30 mln zł.

 

– To kolejne wsparcie, które od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych. Nic dziwnego, bo koncentruje się na inwestycjach realizowanych na terenach wiejskich. Z jednej strony pomaga poprawić infrastrukturę drogową, dzięki czemu rolnicy zyskują dobry dojazd do pól i gospodarstw rolnych. Z drugiej strony pomaga walczyć z suszą poprzez rozbudowę systemów melioracyjnych – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

W ramach ogłoszonego w 2019 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 427 wniosków, z których 300 otrzymało dofinansowanie. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel w sumie ponad 30 mln zł. Dzięki temu wsparciu samorządowcy z subregionu ciechanowskiego zrealizują w tym roku 44 inwestycje (lista zadań poniżej).

 

Dobra infrastruktura drogowa jest podstawą rozwoju każdej miejscowości. W przypadku dróg dojazdowych do łąk i pól ma też dodatkowe znaczenie. Przez to, że ułatwia rolnikom pracę i ich codzienne funkcjonowanie, przyczynia się też do rozwoju naszego rolnictwa – dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

 

Wykaz zadań realizowanych przez gminy w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

L.p. Wnioskodawca Powiat Nazwa zadania Kwota dofinansowania
1. Ciechanów ciechanowski Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Mieszki Atle – Mieszki Różki 95 000 zł
2. Glinojeck ciechanowski Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy 150 000 zł
3. Gołymin-Ośrodek ciechanowski Przebudowa drogi gminnej nr 120464W relacji Gołymin-Ośrodek-Zawady Włościańskie, gmina Gołymin-Ośrodek 65 000 zł
4. Ojrzeń ciechanowski Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Obrąb – odcinek II od km 1+440,00 do km 1+841,11 30 000 zł
5. Ojrzeń ciechanowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodzięcin 25 000 zł
6. Opinogóra Górna ciechanowski Przebudowa drogi gminnej Kołaczków – Kobylin – etap III 225 000 zł
7. Regimin ciechanowski Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Koziczyn 65 000 zł
8. Sońsk ciechanowski Przebudowa drogi gminnej Sońsk – Szwejki 75 000 zł
9. Sońsk ciechanowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Ostaszewska 50 000 zł
10. Dzierzgowo mławski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierzgówek 55 000 zł
11. Radzanów mławski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bębnówko 85 000 zł
12. Strzegowo mławski Przebudowa drogi w miejscowości Niedzbórz na odcinku od km 0+990 do km 1+886 75 000 zł
13. Stupsk mławski Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wola – Kolonia (działka nr 113) 50 000 zł
14. Szreńsk mławski Przebudowa drogi gminnej – ul. Parkowa w Szreńsku 165 000 zł
15. Szydłowo mławski Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Dębsk – Krzywonoś od km 0+617,00 do km 1+480,00 115 000 zł
16. Wieczfnia Kościelna mławski Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr G230938W 125 000 zł
17. Wiśniewo mławski Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Korboniec – Wojnówka 85 000 zł
18. Wiśniewo mławski Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogurzyn 40 000 zł
19. Baboszewo płoński Budowa drogi gminnej nr 300155W relacji Krościn – Galomin – Galominek 95 000 zł
20. Baboszewo płoński Przebudowa drogi gminnej nr 300116W w miejscowości Kruszewie 31 000 zł
21. Czerwińsk nad Wisłą płoński Modernizacja drogi gminnej kruszywem w Janikowie 65 000 zł
22. Dzierzążnia płoński Budowa drogi gminnej nr 300371W w miejscowości Cumino 65 000 zł
23. Naruszewo płoński Przebudowa drogi gminnej nr 300549W w miejscowości Drochówka 95 000 zł
24 Płońsk płoński Przebudowa drogi gminnej nr 300730W w miejscowości Poczernin, gmina Płońsk w km 0+000,0 – 0+900,0 150 000 zł
25. Gmina Raciąż płoński Przebudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie – Kraszewo Podborne – Kraszewo Czubaki oznaczonej nr ewid. działki 78 w miejscowości Kraszewo Falki 75 000 zł
26. Miasto Raciąż płoński Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Działkowej (dz. ew. 2008), w Raciażu 65 000 zł
27. Sochocin płoński Przebudowa drogi gminnej nr 301142W w miejscowości Żelechy 150 000 zł
28. Załuski płoński Przebudowa drogi gminnej Kroczewo – Niepiekła, gmina Załuski nr 301210W 105 000 zł
29. Gzy pułtuski Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żebry Wiatraki km 0+000 – 0+622 65 000 zł
30. Obryte pułtuski Przebudowa drogi gminnej nr 340210W Rowy – Sokołowo 70 000 zł
31. Obryte pułtuski Przebudowa drogi gminnej nr 340217W w miejscowości Ulaski 55 000 zł
32. Pokrzywnica pułtuski Przebudowa drogi gminnej 340326W relacji Dzbanice – Gzowo 115 000 zł
33. Pułtusk pułtuski Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w Gminie Pułtusk 215 000 zł
34. Świercze pułtuski Przebudowa drogi gminnej nr 340514W Kościesze – Gotardy etap II 95 000 zł
35. Winnica pułtuski Przebudowa drogi nr 888065 i 888066 w miejscowości Błędostowo, gm. Winnica 65 000 zł
36. Zatory pułtuski Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zatory (ul. Szkolna) 120 000 zł
37. Lutocin żuromiński Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec 45 000 zł
38. Siemiątkowo żuromiński Budowa drogi gminnej Siemiątkowo  Rogale – Antoniewo odcinek od km 0+000,00 do km 1+000,00 140 000 zł
39. Gmina i miasto Żuromin żuromiński Przebudowa drogi gminnej – ulica Lubowidzka w Brudnicach i Wiadrowie 75 000 zł
SUMA: 3 531 000 zł

 

Wykaz zadań realizowanych przez powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

L.p. Wnioskodawca Przedsięwzięcie Kwota dofinansowania
1. Powiat ciechanowski Przebudowa drogi powiatowej nr 1202W Obrębiec – Szczepanki – Szulmierz na odcinku od km 9+119,00 do km 10+399,50; od km 10+405,00 do km 10+870,00 i od km 10+874,50 do km 11+055,00 (długość 1926,00 mb) 250 000 zł
2. Powiat mławski Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk – Kitki – Szumsk na odcinku od km 1+445,00 do km 3+345,00 100 000 zł
3. Powiat płoński Przebudowa drogi powiatowej nr 3003W Raszewo – Radzikowo 100 000 zł
4. Powiat pułtuski Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte 250 000 zł
5. Powiat żuromiński Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz wraz z mostem w km 6+646,00 – odcinek od km 12+235,00 do km 12+535,00 240 000 zł
SUMA 940 000 zł

źródło:mazovia.pl

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: