PONAD 500 WYMAZÓW W 2 DNI! NASZ RATOWNIK WYRÓŻNIONY

PONAD 500 WYMAZÓW W 2 DNI! NASZ RATOWNIK WYRÓŻNIONY

Od środy mazowieccy terytorialsi wykonali ponad 500 wymazów w dwóch placówkach medycznych. Do Medycznego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie oraz w Szpitalu na Białołęce skierowano 2 zespoły wymazowe 5MBOT.

Do pobierania wymazów zostali skierowani żołnierze – ratownicy medyczni służący w 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Są oni specjalnie przeszkoleni i jest to już kolejne ich zaangażowanie na tej płaszczyźnie. Podczas operacji Odporna Wiosna pobierali wymazy w DPS-ach, placówkach medycznych, punkcie drive-thru i w domach osób objętych kwarantanną.

Jeden z naszych ratowników, plut. Artur Wojtysiak za duże zaangażowanie i poświęcenie w walce z pandemią, na początku października został wyróżniony listem gratulacyjnym przez warszawskich samorządowców. Teraz ponownie pełni służby wspierając Szpitale w pobieraniu materiału do badań.  Zgodnie z decyzją Premiera Morawieckiego żołnierze WOT wspierani przez żołnierzy wojsk operacyjnych mają wkrótce całkowicie przejąć kontrolę nad pobieraniem wymazów w państwie. Żeby przygotować się do tych działań i stanowić realne wsparcie służb medycznych,  żołnierze – ratownicy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej są kierowani na specjalistyczne szkolenia. Prowadzi je personel Szpitali m.in. w Siedlcach, Ostrowi Mazowieckiej, Pułtusku czy Sokołowie Podlaskim. Tylko dziś (23.10.br.) przeszkolonych zostało 14 żołnierzy. Od poniedziałku na szkolenia skierowani zostaną kolejni, tym razem do Szpitala w Ciechanowie,  Ostrołęce, Łosicach i Węgrowie.

W obecnej sytuacji, żołnierze WOT odgrywają znaczącą rolę w walce z koronawirusem. Dziś do działań zostało skierowanych 79 żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, nasze wsparcie otrzymało 13 Szpitali z rejonu odpowiedzialności brygady oraz 8 komend Policji.

Źródło: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: