Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

PONAD 900 GMIN ZWYCIĘSCAMI KONKURSU ROSNĄCA ODPORNOŚĆ

Konkurs Rosnąca Odporność został skierowany do wszystkich gmin za wyjątkiem miast na prawach powiatu. Nagrodzone zostały te gminy, które miały najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. Wyróżniono aż 907 gmin. Konkurs przyczynił się do istotnego wzrostu poziomu zaszczepienia. To bardzo ważne, ponieważ szczepionki są najlepszą bronią w walce z pandemią COVID-19.

Rosnąca Odporność – konkurs motywujący gminy

Głównym celem konkursu było zmotywowanie gmin (o niskim odsetku zaszczepionych mieszkańców, które nie miały szansy na sukces w innych konkursach) do zaangażowania się w promocję szczepień przeciw COVID-19. Został on uruchomiony na początku sierpnia 2021 r., ponieważ to właśnie w tym miesiącu przewidywano zmniejszenie zainteresowania szczepieniami.

Konkurs przyczynił się do wzrostu poziomu szczepień

Atrakcyjne nagrody zachęciły wielu mieszkańców z różnych części Polski do szczepień. W okresie trwania konkursu gminy, które otrzymały wyróżnienie, odnotowały wzrost poziomu w pełni zaszczepionych osób – średnio o 26% wyższy, niż w pozostałych gminach.

Nagrody w konkursie otrzymały m.in. gmina Wronki, Ustronie Morskie, Raszyn, Kobierzyce, Lesznowola, Kościan, Ustka czy Ząbki. To miejsca, gdzie notujemy wysoki poziom zaszczepienia mieszkańców.

Lista wszystkich gmin, którym przysługuje nagroda.

Nagrody dla gmin

Laureaci konkursu Rosnąca Odporność zostali wybrani na podstawie wzrostu poziomu zaszczepienia mieszkańców w okresie od 1.08.2021 do 31.10.2021. Wzrost ten był liczony w punktach procentowych.

Zgodnie z ustalonymi zasadami:
●    w powiatach z 3 gminami nagrodę w wysokości 1 mln zł mogła zdobyć tylko 1 gmina z najwyższym wskaźnikiem wzrostu;
●    w powiatach z 4 gminami nagrody 1 mln zł i 500 tys. zł mogły zdobyć 2 najlepsze gminy;
●    w pozostałych powiatach (powyżej 4 gmin) nagrody mogły zdobyć 3 gminy.

Z konkursu zostały wyłączone miasta na prawach powiatu. Z definicji stanowią one jedyną gminę w powiecie – bez wyłączenia automatycznie przysługiwałaby im nagroda. Natomiast miasta na prawach powiatu, mogły zdobyć nagrody w innych konkursach tj. Najbardziej Odporna Gmina lub Gmina na Medal.

Dostępność materiałów na temat konkursu

Zasady konkursu Rosnąca Odporność zostały opracowane w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pracował nad nimi zespół zajmujący się organizacją i zarządzaniem Narodowym Programem Szczepień. Konkurs Rosnąca Odporność rozpoczął się 10 sierpnia 2021 r. Jego start poprzedzała oficjalna konferencja prasowa z udziałem premiera i ministra zdrowia.

Reguły konkursów samorządowych konsultowane były z przedstawicielami wszystkich szczebli administracji samorządowej, m.in podczas odpraw z wojewodami.

Wyniki gmin, rankingi w poszczególnych powiatach oraz wszelkie materiały – włączając regulamin, opis konkursu, metodykę i wzór wniosków o odbiór nagrody – były przez cały czas trwania konkursu dostępne na stronie gov.pl/szczepimysie.

Różne działania promujące szczepienia

Rząd prowadzi szereg działań, które mają na celu zwiększenie liczby osób zaszczepionych. Są to następujące inicjatywy:
●    konkursy dla gmin: Najbardziej Odporna Gmina i Gmina na Medal;
●    konkursy i programy aktywizujące lokalne koła gospodyń wiejskich i jednostki ochotniczych straży pożarnych: #SzczepimySię z KGW i #SzczepimySię z OSP;
●    Loteria Narodowego Programu Szczepień dla wszystkich zaszczepionych;
●    działania promocyjne gmin: każda gmina w Polsce otrzymała 10-40 tys. zł (w zależności od liczby mieszkańców) na promocję szczepień przeciw COVID-19;
●    działania promocyjne urzędów wojewódzkich: każdy wojewoda otrzymał 500 tys. zł na promocję szczepień przeciw COVID-19;
●    szeroka kampania informacyjna i promocyjna w mediach o zasięgu ogólnokrajowym.

Szczepienia są obecnie najskuteczniejszą formą ochrony przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. To właśnie dlatego rząd dokłada wszelkich starań aby zachęcić możliwie jak najwięcej osób do zaszczepienia się. Wszystkie ww. działania (w tym konkursy dla gmin) zostały sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

 

 

 

 

Źródło i foto: gov.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: