Na stole, w białej torbie foliowej znajdują się pliki banknotów
Na stole znajduje się maszyna licząca banknoty oraz pliki banknotów różnych walut
  • Mazowieccy funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej ujawnili w bagażu podróżnego równowartość 614 tysięcy złotych.
  • Podróżny niedopełnienie obowiązku zgłoszenia gotówki tłumaczył zmęczeniem.

Funkcjonariusze Delegatury Urzędu Celno-Skarbowego III „Port Lotniczy” w Warszawie wytypowali do kontroli celno-skarbowej podróżnego, który przyleciał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Kontrola bagażu podręcznego, jedynego jaki posiadał, ujawniła wartości dewizowe w różnej walucie o łącznej równowartości 614 tys. złotych. Głównie były to dolary amerykańskie – ponad 163 tys., a także kilkaset dirhamów Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz prawie 2,5 tys. złotych.

Brak zgłoszenia organom celnym deklaracji dewizowej, podróżny tłumaczył zmęczeniem.

Wobec podróżnego wszczęto postępowanie karne skarbowe i na poczet kary grzywny zajęto 3 tys. dolarów amerykańskich.

Każda osoba wjeżdżająca do UE lub wyjeżdżająca z UE i przewożąca środki pieniężne o wartości 10 000 euro lub wyższej (lub równowartość w innej walucie) zobowiązana jest do zgłoszenia w formie pisemnej tej kwoty organom celnym lub organom Straży Granicznej.

Niedopełnienie tego obowiązku podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

 

Źródło i foto: kas.gov.pl