Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

POROZUMIENIE MIĘDZY SAMORZĄDAMI

7 kwietnia br. w  budynku Starostwa Powiatu Mławskiego Jerzy Rakowski- Starosta Mławski spotkał się z Szymonem Zejerem- zastępcą Burmistrza Mławy. Tematem rozmów było porozumienie między samorządami, które w najbliższych dniach zostanie podpisane.

Porozumienie ma na celu uregulowanie zasad formalno-finansowych dotyczących przekazania i rozliczenia refundacji przyznanej przez wojewodę mazowieckiego na poczet zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych ludności uchodźczej z Ukrainy, przebywającej na terenie Mławy. Przekazane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z: zakwaterowaniem, zapewnieniem codziennego wyżywienia, zapewnieniem środków czystości i higieny osobistej, oraz innych produktów.

Poza władzami powiatu i miasta w rozmowach uczestniczyli także skarbnicy i sekretarze obydwu samorządów, oraz inni współpracownicy.

 

 

 

 

 

Źródło i foto: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: