POSZUKIWANIA JULII Z. ZAKOŃCZONE

POSZUKIWANIA JULII Z. ZAKOŃCZONE

Informowaliśmy o zaginięciu kobiety. Na szczęście finał okazał się szczęśliwy. Ciechanowska policja zakończyła poszukiwania Julii Z. Funkcjonariusze 7 października poinformowali o odwołaniu akcji. 27-latka nawiązała kontakt z rodziną informując, że nic jej nie jest. Policja dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc.

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: