POSZUKIWANY DAWID PASZKOWSKI!!!

POSZUKIWANY DAWID PASZKOWSKI!!!

Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Mławie poszukuje na podstawie listu gończego, wydanego przez Prokuraturę Rejonowa w Mławie, w dniu 10 września 2020 r., w celu zatrzymania i doprowadzenia do aresztu:

Dawida PASZKOWSKIEGO, s. Sławomira
ur. 13 grudnia 1998 r.
ostatnie miejsce zamieszkania: Mława, ul. Szmaragdowa

Zwracamy się z prośbą do osób, które znają miejsce pobytu poszukiwanego o kontakt z najbliższą jednostką Policji, prokuraturą lub sądem. Jednocześnie informujemy, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239§1 k.k.). Ponadto, zgodnie z art. 280§2 k.p.k. , osoba informująca pozostanie utrzymana w tajemnicy. Wszelkie informacje, które mogą pomóc w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu poszukiwanego należy zgłaszać pod numer 112 lub 47 703 62 00.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: