POSZUKIWANY LISTEM GOŃCZYM ZATRZYMANY

POSZUKIWANY LISTEM GOŃCZYM ZATRZYMANY

Płońscy kryminalni wraz z policjantami z KWP zs. w Radomiu zatrzymali 30-latka poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna nie stawił się do jednostki penitencjarnej celem odbycia kary pozbawienia wolności i ukrywał się przed organami ścigania. Trafił już do zakładu karnego.

Policjanci z Zespołu ds. Poszukiwań płońskiej Komendy wraz z policjantami Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu dziś rano zatrzymali poszukiwanego listem gończym 30-letniego płońszczanina.  Mężczyzna nie stawił się w wyznaczonym terminie do jednostki penitencjarnej celem odbycia kary pozbawienia wolności, za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczkę z miejsca zdarzenia i nieudzielenie pomocy osobie poszkodowanej. W połowie marca br. sąd wydał  nakaz doprowadzenia go do zakładu karnego. Mężczyzna nie przebywał pod dotychczasowym adresem i przez kilka miesięcy ukrywał się on przed organami ścigania.14 września br. Sąd Rejonowy w Płońsku wydał za 30-latkiem list gończy.

Poszukiwany zatrzymany został tuż po godz. 6:00 w jednej z miejscowości na terenie gm. Sochocin. Był kompletnie zaskoczony wizytą policjantów i nie stawiał żadnego oporu podczas zatrzymania.  Jak ustalili funkcjonariusze  wkrótce, po raz kolejny miał zmienić miejsce swojego pobytu i opuścić teren pow. płońskiego. Został przewieziony do zakładu karnego.

Źródło: KPP Płońsk

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: