Poszukiwany! Ukradł perfumy w drogerii

Poszukiwany! Ukradł perfumy w drogerii

Policja w Mławie poszukuje sprawcy kradzieży w drogerii przy ul. Stary Rynek. Kamery zarejestrowały złodzieja który zabrał kilka sztuk perfum. Wydział kryminalny KPP w Mławie poszukuje młodego mężczyzny, który 31 marca br., około godz. 10.15, w drogerii przy ul. Stary Rynek w Mławie ukradł kilka sztuk perfum różnych marek. Policja prosi o informację osoby, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęć lub mają wiedzę na temat kradzieży. Informację można przekazywać anonimowo. Kontakt pod nr telefonów 23 654 72 56, 23 654 72 03, e-mail: kppmlawa@ra.policja.gov.pl lub skrzynka Facebook Policja Mława.
Źródło/KPP w Mławie

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: