POSZUKIWANY ZA PRZESTĘPSTWO PRZECIWKO ŻYCIU I ZDROWIU W RĘKACH POLICJI

POSZUKIWANY ZA PRZESTĘPSTWO PRZECIWKO ŻYCIU I ZDROWIU W RĘKACH POLICJI

W piątek (19.11.2021r.) około godz. 13:00 dyżurny nidzickiej jednostki Policji otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że w jednym z mieszkań na terenie miasta przebywa mężczyzna, który jest poszukiwany przez Policję. Interweniujący patrol pod wskazanym adresem zastał 38-letniego nidziczanina. Ze sprawdzenia w policyjnych bazach danych wynikało, że faktycznie jest on poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za popełnione przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu. Mężczyzna razem z policjantami opuścił mieszkanie, a następnie został przetransportowany do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 6 miesięcy.

 

 

 

 

Źródło: KPP Nidzica

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: