POTRĄCONE DZIECKO!

POTRĄCONE DZIECKO!

Do groźnego zdarzenia doszło na trasie wojewódzkiej 544 pomiędzy Przasnyszem a Mławą  w okolicach Szydłowa.

Dzisiaj 09. 08. 2020 roku na stacji paliw pomiędzy Przasnyszem a Mławą samochód potrącił dziecko. Do akcji zadysponowano dwa zastępy PSP Mława i OSP Szydłowo. Przybyły zespół ratownictwa medycznego stwierdził, że 12 – letnie dziecko jest przytomne i w kontakcie.

Źródło: PSP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: