Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Powiat mławski. Wzrost bezrobocia?

Klienci PUP w Mławie pomimo wielu ograniczeń wynikających z obowiązującego stanu wystąpienia epidemii mogą załatwić praktycznie każdą sprawę. Urząd stara się to bardzo ułatwić. Dostępne są formy elektroniczne jak i podawcze.

Jak wygląda stan bezrobocia na dzień dzisiejszy odpowiada Witold Żerański, dyrektor PUP w Mławie.

 

– Na dzień 15 kwietnia 2020 w rejestrach naszego Urzędu figurowały 1 884 osoby bezrobotne. W stosunku do stanu na koniec marca br. jest to wzrost o 77 osób. Z kolei w porównaniu do analogicznej daty w roku ubiegłym kiedy to zarejestrowanych było 1 848 bezrobotnych wzrost wynosi 36 osób. Spośród 105 osób rejestrujących się w kwietniu, zaledwie kilka osób to osoby, które dostały wypowiedzenia. W większości przypadków były to osoby, którym skończyły się umowy zawarte na czas określony, osoby które same wypowiedziały umowy o pracę, osoby powracające z zagranicy ( nie tylko po pracy), lub osoby w ogóle wcześniej nie pracujące. Obszary, w których te osoby pracowały to w większości transport publiczny, handel i usługi. Nie mamy też zgłoszeń od przedsiębiorców, że likwidują czy też zawieszają prowadzenie swoich firm. Do dnia dzisiejszego też żadna z firm działających na terenie powiatu mławskiego nie zgłosiła zamiaru zwolnień grupowych. Na dzień dzisiejszy zauważalny jest znaczny spadek liczby rejestrujących się w porównaniu do początku miesiąca przy równoczesnym wyrejestrowywaniu się osób chociażby z powodu podjęcia pracy.

Pomimo wielu ograniczeń wynikających z obowiązującego stanu wystąpienia epidemii, klienci PUP w Mławie mogą załatwić praktycznie każdą sprawę korzystając z udostępnionych form kontaktu z urzędem: elektronicznie poprzez ogólnodostępną platformę praca.gov.pl, jak również złożyć odpowiednią dokumentację osobiście w siedzibie Urzędu do wyznaczonej w tym celu skrzynki podawczej- od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-12.00. Oczywiście daną sprawę można załatwić również wysyłając korespondencję drogą pocztową. Pracownicy Urzędu telefonicznie odpowiadają także na wszelkie pytania dotyczące realizacji naszych usług. Na bieżąco odbywa się elektroniczna rejestracja osób bezrobotnych poprzez platformę- osoby, które chcą uzyskać status bezrobotnego, bez konieczności wychodzenia z domu, mogą to zrobić dzięki elektronicznej usłudze rejestracji w PUP. Ponadto realizowane są na bieżąco formy wsparcia skierowane zarówno do osób bezrobotnych, jak i pracodawców. Na bieżąco podpisujemy nowe umowy o realizację staży, prac interwencyjnych, refundacji kosztów doposażenia stanowiska prascy czy też dofinansowanie na założenie własnej działalności. Bez żadnych opóźnień wypłacone zostały wszystkie należne zasiłki dla osób bezrobotnych oraz stypendia stażowe za miesiąc marzec. Aktualnie nasza praca koncentruje się na realizacji 4 rodzajów wsparcia z Tarczy Antykryzysowej, tj.: 1. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców: https://mlawa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka 2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych: https://mlawa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-iprzedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie 3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców: https://mlawa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-iprzedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia 4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych: https://mlawa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

Przyjmujemy wnioski od zainteresowanych przedsiębiorców i pracodawców w ramach ogłoszonych naborów na te formy wsparcia: – niskooprocentowana pożyczka- I nabór w terminie 03-17.04.2020 r. – pozostałe formy- I nabór w terminie 14-27.04.2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej w zakresie, w którym zajmują się powiatowe urzędy pracy, zamieszczone są na naszej stronie internetowej https://mlawa.praca.gov.pl/.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: