POWIAT ŻUROMIŃSKI. OSIEM NOWYCH PRZYPADKÓW KORONAWIRUSA PO WYCIECZCE!

POWIAT ŻUROMIŃSKI. OSIEM NOWYCH PRZYPADKÓW KORONAWIRUSA PO WYCIECZCE!

Najnowszy komunikat żuromińskiego sanepidu mówi o 8 nowych zakażeniach COVID-19. Liczba wszystkich przypadków potwierdzonych laboratoryjnie wynikiem dodatnim wzrosła do 28. Ma to związek z wycieczką do Uniejowa. Po powrocie u jednej z kobiet wykryto koronawirusa. Teraz trwa kwarantanna i testy u pozostałych uczestników.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie z dnia 20.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu żuromińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 20.08.2020:

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 212 / (35)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 18 / (7)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 29 / (6)
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 8 / (2)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba)28 / (8)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / (0)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 3 /(0)

Źródło: PPIS Żuromin 

Foto: fernando zhiminaicela z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: