Powiat żuromiński, pierwszy przypadek koronawirusa!

Powiat żuromiński, pierwszy przypadek koronawirusa!

Agnieszka Cyran powiatowa inspektor sanitarna w Żurominie potwierdza pierwszy przypadek Covid – 19 w powiecie.

Powiat żuromiński był jedynym na Mazowszu bez koronawirusa. Dziś, 1 lipca przypadkowo został wykryty pierwszy przypadek zakażenia. Stało się to podczas wizyty w szpitalu. Kobieta przechodzi chorobę bezobjawowo. Została skierowana na izolację domową. Sanepid będzie ustalał z jakimi osobami miała kontakt, żeby skierować je na kwarantannę.

Foto: Avtar Kamani z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: