POWIAT ŻUROMIŃSKI W ŻÓŁTEJ STREFIE

POWIAT ŻUROMIŃSKI W ŻÓŁTEJ STREFIE

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie powiat żuromiński znalazł się w żółtej strefie. Spowodowane jest to dość wysoką liczbą zachorowań w przeliczeniu na ilość osób zamieszkujących dany powiat.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie z dnia 27.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu żuromińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 27.08.2020:

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 272 / (0)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 44 / (4)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 20 / (0)
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 5 / (0)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba)58 / (3)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1/ (0)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 4 /(0)

źródło:gov.pl

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: