POWIATOWA LIGA AMATORÓW SIATKÓWKI

POWIATOWA LIGA AMATORÓW SIATKÓWKI

Już niedługo rusza nowy sezon Powiatowej Ligi Amatorów Siatkówki.

W nadchodzącym sezonie organizatorzy będą zmagać się dodatkowo z obostrzeniami covidowymi, ale nie wpłynie to znacząco na sposób rozgrywek. Sobota to nadal dni meczowe, ilość rozgrywanych meczów w sezonie będzie podobna. Będą jednak dodatkowe procedury związane z bezpieczeństwem, jak np. mierzenie temperatury przy wejściu na halę, dezynfekcję, itp.

Zapisy do ligi trwają do końca 23 października

Pierwsze mecze ruszą przypuszczalnie 24 października w sobotę.

Wszystkie informacje zapisane są w Regulaminie.

Źródło: MHS Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: