Powołanie Gabrieli Goschorskiej do Kadry Narodowej PZLA

Powołanie Gabrieli Goschorskiej do Kadry Narodowej PZLA

Tyczkarka klubu MAL – MKLA Mława została powołana do Kadry Narodowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Zaczną się przygotowania do mistrzostw Europy U18 we Włoszech.

Zawody w Rieti mają odbyć się od 26 do 29 sierpnia 2021 roku. Pierwotnie mistrzostwa Europy U18 na Stadio Raul Guidobaldi planowano pomiędzy 16 i 19 lipca bieżącego roku. Niestety z powodu pandemii COVID-19 zawody najpierw odwołano, a później podjęto decyzję o przeniesieniu ich na kolejny sezon.

Zgrupowania Kadry Narodowej PZLA w COS – OPO Spała odbędą się w dniach 13-24 lipca i 3-14 sierpnia br.

Gabriela Goschorska w Tarnowie 22.09.2019r. oddała skok na wysokość 3,20 m.

Źródło: UM, PZLA

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: