Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

POWOŁANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MŁAWIE

31 marca 2022 Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Nowosielski wręczył akt powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mławie mł. bryg. Mirosławowi Wójcik.
Podczas uroczystości w siedzibie komendy wojewódzkiej Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP podziękował za dotychczasową służbę i złożył życzenia wielu sukcesów w pełnieniu nowych obowiązków służbowych.
Źródło: Facebook Straż Pożarna Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: