Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

POWSTAJE INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA BUDYNKU OSP W LIPOWCU KOŚCIELNYM

OSP w Lipowcu Kościelnym pozyskało 30 tys zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pod nazwą zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w strażnicy OSP Lipowiec Kościelny”. Koszt całkowity inwestycji to nieco ponad 33 tyś zł.

22 października została podpisana umowa z WFOŚiGW w Warszawie na dotacje wspomnianej inwestycji w wysokości 30 tyś zł. W chwili obecnej trwają prace montażowe instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP. Strażacy czekają już właściwie tylko na pompę ciepła by została zakończona inwestycja.  konieC prac przewidziany jest na 30 listopada.

– Instalacja fotowoltaiczna jak również pompa ciepła przede wszystkim obniży koszty ogrzewania i ograniczy emisję CO2. W garażu na pewno będzie cieplej dzięki czemu poprawią się warunki przechowywania sprzętu i ubierania do wyjazdu szczególnie zimą. A zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na inne potrzeby jednostki – informuje Paweł Majeran Naczelnik OSP Lipowiec Kościelny

Całkowity koszt tego przedsięwzięcia ma sięgnąć 33340.00 zł. Brakującą kwotę tj. 3340 zł ma pokryć Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym. 

Nie jest to jednak jedyna inwestycja poczyniona w ostatnim czasie przez OSP w Lipowcu Kościelnym. Zakupione zostało bowiem wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy jednostce OSP. Całkowita wartość 20231 zł z czego 15000 WFOŚiGW 5000 dołożyła Gmina Lipowiec a 231 zł z własnej kiesy wyłożyło OSP Lipowiec. Dokonany też został zakup i montaż wyciągu spalin z dwóch stanowisk garażowych oraz zakup i montaż wentylacji mechanicznej do garażu. Koszt całkowity 16800zł . 15800 zł pochodzi z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników a 1000 zł ze środków własnych OSP. Prowadzony jest też obecnie remont strażnicy dofinansowany ze środków Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Na ten cel strażacy z Lipowca  otrzymali  14000 zł , a kolejne 14000 zł dołożyła Gmina Lipowiec Kościelny. Koszt całkowity 28 tyś zł. Program w ramach, którego pozyskane zostały środki nazywa się: Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Prace remontowe mają się zakończyć do 14 grudnia.

 

Źródło/Powiat Mławski

Obraz Stefano Ferrario z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: