Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

POWSTAŁO MŁAWSKIE CENTRUM AKTYWIZACJI SENIORA

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie prowadzi dodatkowe formy aktywizacji skierowane dla seniorów. Osoby po ukończeniu 55 roku życia przebywające na emeryturze lub posiadające prawo do zasiłku, mogą skorzystać ze wsparcia pracowników urzędu pracy.  W trakcie indywidualnych konsultacji doradcy klienta pomogą w znalezieniu odpowiedniej oferty pracy. Podpowiedzą między innymi jak sporządzić cv i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

Doradcy zawodowi świadczą usługi w zakresie:

  1. Informowania o wymogach pracodawców oraz aktualnej sytuacji panującej na lokalnym rynku pracy.
  2. Pomocy w dokonaniu analizy własnych osiągnięć, kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do przygotowania dokumentów aplikacyjnych.
  3. Sporządzenia życiorysu zawodowego (cv), które zachęci pracodawcę do zaproszenia kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.
  4. Przygotowania do autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.
  5. Wskazania sposobów, metod i miejsc poszukiwania pracy.
  6. Pomocy w utworzeniu profilu na profesjonalnych portalach społecznościowych dla poszukujących pracy.
  7. Opracowania planu poszukiwania zatrudnienia

Jest to również zachęta dla wszystkich pracodawców, ponieważ zatrudniając osobę powyżej 50. roku życia dodatkowo wiążę się z realnymi korzyściami. Firmy zatrudniające seniorów mogą liczyć na różne ulgi, które obniżają koszty zatrudnienia. Na przykład nie muszą płacić na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat i za kobiety w wieku powyżej 55 lat. Dodatkowo, za zwolnienie lekarskie pracownika 50+ pracodawca płaci tylko przez 14 dni, podczas gdy przy osobach młodszych ZUS przejmuje wypłatę świadczeń dopiero po 33 dniach nieobecności pracownika.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: