Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

POWSTANĄ NOWOCZESNE OBIEKTY SPORTOWE W MŁAWIE?


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

W piątek 25 lutego 2021 r. Burmistrz Miasta Mława złożył trzy kolejne wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Jeden z nich z pewnością ucieszy amatorów sportu, dotyczy bowiem rozbudowy bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.

Zadanie obejmuje przebudowę istniejących kortów tenisowych, budowę skateparku, rowerowego placu treningowego typu pumptrack oraz rodzinnej strefy rekreacyjnej. W skład tej ostatniej wejdą klatka OCR, linarium i konstrukcje do ćwiczeń składające się z dużych kul. Wizualizacje obiektów można obejrzeć w prezentacji załączonej poniżej.

Wartość całej inwestycji wynosi 5 500 000 zł. Miasto Mława ubiega się o dofinansowanie w wysokości 4 950 000 zł (90%) przy wkładzie własnym w wysokości 550 000 zł.

ŹRÓDŁO I FOTO/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: