POŻAR DOMU JEDNORODZINNEGO W GMINIE DZIERZGOWO

POŻAR DOMU JEDNORODZINNEGO W GMINIE DZIERZGOWO

W nocy (20.09.20) o godz. 22:27 dyżurny Stanowiska Kierowania przyjął zgłoszenie że nastąpił pożar w budynku jednorodzinnym w miejscowości Międzyleś. Po dojeździe na miejsce zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej Kierujący Działaniami Ratowniczymi przekazał ze budynek objęty jest całkowicie pożarem i jest to budynek drewniany kryty eternitem. Mieszkaniec budynku jest na zewnątrz. Na ta chwilę nie ma osób poszkodowanych. Pożar został ugaszony.

 

Źródło/PSP Mława

Foto/pixaby

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: