POŻAR KOMBAJNU NA POLU

POŻAR KOMBAJNU NA POLU

01.08.20-17:43 Pożar kombajnu na polu. Wola Kanigowska w kierunku Czarnocinka. Na miejsce zadysponowano zastęp PSP Mława oraz OSP Strzegowo i OSP Unierzyż. Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że zapaleniu uległ heder kombajnu. Operator maszyny przed przybyciem pierwszego zastępu przygasił pożar gaśnicami znajdującymi się na wyposażeniu kombajnu. Działania jednostek ochrony ppoż. polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz dogaszeniu ognisk pożaru.

źródło:PSPMŁawa

Fot.ilustracyjne

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: