Pożar kurnika w Starych Kosianach!

Pożar kurnika w Starych Kosianach!

Pożar kurnika w Starych Kosianach. Płonie jeden z klikudziesięciu kurników na fermie drobiu znajdującej się w Starych Kosinach. W akcji gaśniczej udział bierze 8 zastępów straży pożarnej.W pobliskim sąsiedztwie nie ma budynków mieszkalnych ani gospodarstw. W pożarze nikt nie ucierpiał.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: