POŻAR SAMOCHODU NA UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH!

POŻAR SAMOCHODU NA UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH!

W dniu 14.08.2020 godz. 13.22 dyżurny PSP Mława otrzymał zgłoszenie o pożarze samochodu w Mławie na ul. Powstańców Styczniowych. Do zdarzenia zadysponowano 1 zastęp PSP Mława. Marka samochodu audi a3. Pojazd został ugaszony przed przybyciem straży pożarnej przez przejeżdżających kierowców przy użyciu gaśnic proszkowych. Pożar objął przegrodę pomiędzy komorą silnika i przedziałem pasażerskim.

 

źródło/PSP Mława

Obraz Ben Kerckx z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: