Pożar samochodu w miejscowości Grzebsk!

Pożar samochodu w miejscowości Grzebsk!

Do zdarzenia doszło w Grzebsku 17.06.2020 około godziny 21:20. Do działań zadysponowano 1 zastęp PSP Mława i OSP Wieczfnia Kościelna. Po dojechaniu na miejsce strażacy stwierdzili, że pojazd zaparkowany na posesji jest całkowicie objęty pożarem. Na szczęście w Mazdzie 6 nikogo nie było. Brak osób poszkodowanych.

Źródło: PSP Mława

Foto: jackal211 z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: