POŻAR STODOŁY I 11 ZASTĘPÓW PSP I OSP

POŻAR STODOŁY I 11 ZASTĘPÓW PSP I OSP

O godz. 11.23 do Stanowiska Kierowania KP PSP w Mławie wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru oboro – stodoły w miejscowości Złotowo, gm. Radzanów. W chwili dojazdu na miejsce zdarzenia pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej pożarem objęty był cały budynek. W budynku było 80 szt. bydła, w tym 50 szt. krów dojnych. Wszystkie zwierzęta poza jedną krową zostały ewakuowane przez świadków zdarzenia, a następnie przybyłych na miejsce zdarzenia strażaków. Powierzchnią pożaru wynosi ok. 785m2, a w akcji ratowniczo- gaśniczej udział bierze 11 zastępów PSP i OSP. Obecnie pożar jest zlokalizowany, trwa zgłaszanie oraz pracę rozbiórkowe.

 

ŹRÓDŁO:PSP MŁAWA

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: