POŻAR W KRZYWONOSI, SPRAWCA ZATRZYMANY

POŻAR W KRZYWONOSI, SPRAWCA ZATRZYMANY

Wczoraj, tuż przed godziną 16, dyżurny mławskiej policji odebrał zgłoszenie dotyczące pożaru na terenie miejscowości Krzywonoś, gm. Szydłowo. Płonęło 150 bel słomy. Sprawca podpalenia został zatrzymany w trakcie akcji gaśniczej przez interweniujący patrol z posterunku w Szydłowie.

Policjanci odnaleźli go w opuszczonym budynku, oddalonym o kilka kilometrów od miejsca pożaru. Mężczyzna ukrywał się w jednym z pomieszczeń. To 29-letni mieszkaniec pow. mławskiego. W momencie zatrzymania był pod wpływem alkoholu. W rozmowie z policjantami oświadczył, że co jakiś czas lubi coś podpalić.  Został osadzony w policyjnym areszcie. Na miejscu pożaru, akcję gaśniczą prowadziło kilka zastępów straży pożarnej. Spłonęło 150 bel słomy.

Zatrzymanemu podpalaczowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Postępowanie prowadzi KPP w Mławie.

 

Źródło/ KPP w Mławie

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: