POZDROWIENIA Z MŁAWY

POZDROWIENIA Z MŁAWY

W ubiegły czwartek w Mławie przy miejskim ratuszu miała miejsce plenerowa wystawa pt. ” Pozdrowienia z Mławy”.

Tematem przewodnim kolejnej udanej ekspozycji Grupy Nieformalnej Mława Miasto Zabytkowe są pocztówki.

Robert Zaborowski, jeden z autorów wystawy, powiedział na wernisażu, że poza oczywistym nawiązaniem do pocztówki, ma on wskazać na emocje, które towarzyszą otrzymywaniu i wysyłaniu korespondencji. Autorzy pokazali bowiem nie tylko awers pocztówek z Mławy, ale często także ich drugą stronę.

Od 16 lipca br., na kilkunastu banerach ustawionych przy ratuszu można oglądać skany kart pocztowych z fotografiami, rysunkami i obrazami naszego miasta oraz okolicznych miejscowości. Możemy też przeczytać treść kartek wysyłanych do krewnych, życzenia świąteczne lub formalną korespondencję (np. zaproszenia na zebrania). Niektóre karty ostemplowane są nazwą naszego miasta pisaną cyrylicą, na innych widnieje niemieckie „Mielau”, ale wszystkie napisane były przez mieszkańców Mławy lub osoby, które los czy historia rzuciły na chwilę do naszego miasta.

Pocztówki na potrzeby ekspozycji udostępnili członkowie i przyjaciele GNMMZ: Wojciech Kask, Jarek Janiszewski, Andrzej Dusiński, Tomasz Tyszka i Wiesław Śliwka. W stworzenie ekspozycji zaangażowali się także Robert Zaborowski, Zbyszek Grzemski, Grzegorz Kaszuba, Henryk Walasek, oraz – koordynujący wystawę i prowadzący wernisaż – Tadeusz Stabach. – Na wystawie możemy obejrzeć pocztówki mławskie praktycznie od ich powstania, czyli od roku 1900, kiedy nazywały się jeszcze kartami korespondencyjnymi. Są wśród nich te najstarsze, produkowane przez księgarza Wolskiego i wydawcę Franka – wyjaśnił w krótkim wstępie Tadeusz Stabach.

Przygotowanie wystawy wsparły finansowo samorządy Miasta Mława i Powiatu Mławskiego oraz Miejski Dom Kultury w Mławie. Obecni na wernisażu Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski i Starosta Mławski Jerzy Rakowski podziękowali członkom G.N. Mława Miasto Zabytkowe za stworzenie kolejnej ciekawej ekspozycji i pogratulowali udanego projektu. – Mieszkańcy już czują się zainspirowani do tego, aby wracać pamięcią do swojego dzieciństwa lub szukać we współczesnej Mławie miejsc ze starych pocztówek – podsumował burmistrz.

I rzeczywiście, już w trakcie wernisażu ludzie wskazywali palcami i parasolami ciekawe zdjęcia, pytali autorów o miejsca zatrzymane w kadrze i wydrukowane na pocztówkach. Dyskutowali także o pozdrowieniach, zarówno tych wysyłanych z domu, na przykład do dziecka na kolonie, jak i tych wysyłanych przez okupantów z Mielau do domów, gdzieś daleko na zachodzie. Dla zainteresowanych kolekcjonerzy przygotowali prawdziwe rarytasy. Można było obejrzeć zbierane przez lata eksponaty i poznać ich historię.

Wystawę można zwiedzać do końca września br. Folder wystawowy od poniedziałku 20 lipca br. będzie można otrzymać w Punkcie Informacyjnym (MDK) lub w kancelarii Urzędu Miasta Mława.

Źródło i fot. UMM

 

 

 

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: