Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

POZYTYWNE OPINIE BIWAKOWICZÓW

Ponad rok temu, w listopadzie 2019 r., Lasy Państwowe wyznaczyły specjalne obszary leśne o łącznej powierzchni ponad 65 tys. ha, gdzie miłośnicy bushcraftu i surwiwalu mogli uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach. Teraz przyszedł czas na podsumowanie, dzięki któremu będzie można podjąć decyzje, co do dalszego losu programu. Wyniki ewaluacji napawają optymizmem.

W ciągu trwania programu użytkownicy mogli wyrazić opinię na jego temat w ankiecie internetowej. Z tej możliwości skorzystało aż 2238 osób. O zdanie byli pytani również pracownicy nadleśnictw objętych pilotażem (nadleśniczy oraz koordynator obszaru pilotażowego).

Co wynika z przesłanych odpowiedzi? Największą grupę użytkowników obszarów pilotażowych stanowią mężczyźni w wieku 35-44 lat oraz w przedziale wiekowym 25-34 lat. Kobiety stanowią jedynie 15 proc. korzystających z obszarów pilotażowych.

Na podstawie wyników można stworzyć model przeciętnego użytkownika. Jest nim mężczyzna w średnim wieku, który dojeżdża na miejsce samochodem i spędza samotnie 1-2 dni w ostępach leśnych. Większość osób określiłaby siebie mianem bushcraftera lub nie uważa się za osobę uprawiającą bushcraft lub surwiwal. Najmniej osób identyfikuje się z pojęciem osoby uprawiającej surwiwal.

Główną motywacją do spędzania czasu w lesie są: chęć bycia blisko natury oraz potrzeba chwilowego oderwania się od miejskiego hałasu, potrzeba wyciszenia się.

Wyniki ankiety pokazują, że większość użytkowników oraz udostępniających obszary pilotażowe ocenia program pozytywnie i popiera jego kontynuację. Cieszy fakt, że zdecydowana większość ankietowanych obu grup, pozytywnie oceniła wzajemny kontakt. Użytkownicy w większości pozytywnie ocenili również atrakcyjność obszarów pod względem przyrodniczym oraz dostępność komunikacyjną, tzn. oceniali na ile łatwo było dotrzeć do obszaru.

Użytkownicy przyznali, że najbardziej brakuje im możliwości wykorzystania z leżącego drewna na potrzeby biwakowania. Postulowali również o zwiększenie liczby miejsc wyznaczonych do rozpalania ognia lub zezwolenie na używanie ognia na całym obszarze.

Właśnie kwestia używania ognia była najniżej oceniona. Wielu uczestników ankiety podkreślało, że została wyznaczona zbyt mała liczba miejsce do używania ognia oraz parkingów, z których można by w miarę krótkim czasie dojść. Pojawiały się także głosy przemawiające za wyznaczaniem obszarów i oddaleniem istniejących od ośrodków miejskich, a także powiększenie ich zasięgu.

Leśnicy ocenili program pozytywnie, a 83 proc. z nich jest za wdrożeniem tego rozwiązania jako stałego programu. Oczywiście w zmodyfikowanej, o doświadczenia z ostatniego roku, formie. Bardzo optymistyczną informacją jest fakt, że na obszarach pilotażowych nie zanotowano ani jednego pożaru.

Natomiast wśród najczęściej przywoływanych negatywnych zjawisk pojawiły się: palenie ognia w miejscach do tego niewyznaczonych oraz zwiększona ilość śmieci. Szczęśliwie były to nieliczne przypadki, niemniej o znacznej szkodliwości i na pewno muszą zostać podjęte działania, które je ograniczą.

Warto wspomnieć, że zdecydowana większość przedstawicieli nadleśnictw pilotażowych deklaruje chęć wymiany doświadczeń i otwartość na integrację z przedstawicielami środowiska bushcraftu i surwiwalu. W wielu jednostkach już się to stało i powstają nawet wspólne inicjatywy leśników oraz bushcraftowców.

Już dziś wiadomo, że pojawiły się punkty, nad którymi leśnicy wspólnie z użytkownikami obszarów pilotażowych będą popracowali. Do końca stycznia 2021 r. program pilotażowy będzie funkcjonował w niezmienionym kształcie. Następnie zostanie podana do wiadomości decyzja o jego dalszych losach.

Dziękujemy wszystkim za odpowiedzialne bycie w lesie. Za to, że obie grupy mogły się bliżej poznać. Dziękujemy za to, że przez rok zaufanie obu stron do siebie wzrosło! Wydaje się, że, w dużym stopniu udało się rozpocząć proces usuwania barier niezrozumienia i wspólnego szukania rozwiązań, które pozwolą wszystkim cieszyć się lasem w sposób bezpieczny dla nich i dla lasu.

 

Źródło: lasy.gov.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: