PRACE NA ULICACH MARIACKIEJ, ORDONA I ŚWIĘTEJ ANNY NA OSTATNIEJ PROSTEJ

PRACE NA ULICACH MARIACKIEJ, ORDONA I ŚWIĘTEJ ANNY NA OSTATNIEJ PROSTEJ

Dobiegają końca prace przy rozbudowie ulic Mariackiej, Ordona i Świętej Anny, prowadzone na zlecenie Miasta Mława przez firmę Strabag. Ich tempo jest na tyle dobre, że prawdopodobnie zostaną sfinalizowane jeszcze w sierpniu, czyli dwa miesiące przed terminem określonym w umowie z wykonawcą.

Firma Strabag wstępnie planuje wylewanie ostatniej warstwy (ścieralnej) nawierzchni asfaltowej na 17, 18 i 19 sierpnia (poniedziałek-środa). Pierwszego dnia zostanie ona położona na ulicy Mariackiej, kolejnego – na Świętej Anny i Ordona, natomiast ostatniego wykonywane będą wjazdy. Rozłożenie prac na trzy dni pozwoli ograniczyć wiążące się z nimi niedogodności komunikacyjne.

Źródło i foto: UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: