PRACE W MŁAWSKIM PARKU

PRACE W MŁAWSKIM PARKU

Trwają prace w miejskim parku w Mławie. Wymieniane są wyeksploatowane żarówki w lampach oraz nasadzane kasztanowce. Usunięto także znak namalowany w ostatnim czasie na jednym z drzew.

Wymieniono już 15 spośród 25 wyeksploatowanych żarówek oświetlenia miejskiego parku. Pozostałe 10 będzie wymienionych w najbliższych dniach. Ponadto, decyzją konserwatora zabytków, zostały usunięte dwa uschnięte kasztanowce. Na miejscu jednego z nich został już posadzony nowy, nasadzenie drugiego zaplanowano natomiast na wiosnę. Aby umożliwić nowym drzewom swobodny rozwój, wykopane zostały dwa znajdujące się w ziemi betonowe kręgi. Usunięto także namalowany w ostatnim czasie na jednym z parkowych drzew czerwony znak w kształcie błyskawicy.

 

 

Źródło i foto: UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: