Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

PRACE W MŁAWSKIM PARKU


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Trwają prace w miejskim parku w Mławie. Wymieniane są wyeksploatowane żarówki w lampach oraz nasadzane kasztanowce. Usunięto także znak namalowany w ostatnim czasie na jednym z drzew.

Wymieniono już 15 spośród 25 wyeksploatowanych żarówek oświetlenia miejskiego parku. Pozostałe 10 będzie wymienionych w najbliższych dniach. Ponadto, decyzją konserwatora zabytków, zostały usunięte dwa uschnięte kasztanowce. Na miejscu jednego z nich został już posadzony nowy, nasadzenie drugiego zaplanowano natomiast na wiosnę. Aby umożliwić nowym drzewom swobodny rozwój, wykopane zostały dwa znajdujące się w ziemi betonowe kręgi. Usunięto także namalowany w ostatnim czasie na jednym z parkowych drzew czerwony znak w kształcie błyskawicy.

 

 

Źródło i foto: UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: