PRACODAWCA ZAPŁACI 3,3 TYS ZŁ A PRACOWNIK NA RĘKĘ DOSTANIE TYLKO 2 TYS. ZŁ

PRACODAWCA ZAPŁACI 3,3 TYS ZŁ A PRACOWNIK NA RĘKĘ DOSTANIE TYLKO 2 TYS. ZŁ

Klin podatkowy coraz większy. Pozostaje utrapieniem dla osób o niskich zarobkach. Sytuację dodatkowo pogorszy przyszłoroczna podwyżka pensji minimalnej. Dotkliwy dla pracownika i pracodawcy.

Klin podatkowy to różnica między całkowitym kosztem zatrudnienia pracownika a wynagrodzeniem, które otrzymuje. Innymi słowy jest to suma danin i podatków płaconych przez przełożonego z tytułu umowy o pracę. Eksperci przewidują, że podniesienie pensji minimalnej do 2800 zł pociągnie za sobą wzrost opłat, które będzie musiał przekazać pracodawca.

  • Co miesiąc zapłaci ponad 3,3 tys. zł, choć pracownik na rękę dostanie niewiele ponad 2 tys. zł. Ponad 1,3 tys. zł pójdzie na podatki i składki – wyznał na Twitterze Aleksander Łaszek, główny ekonomista fundacji FOR.

Według wyliczeń Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Polska znajduje się na szóstym miejscu wśród państw OECD w kontekście klina podatkowego dla najniższej pensji krajowej. Liderem rankingu w dalszym ciągu pozostają Węgry. W zestawieniu wyprzedzają nas także Niemcy, Czechy, Austria oraz Szwecja.

Szacunki OECD wskazują, że klin podatkowy dla średniej krajowej jest niższy niż średnia europejska (ok. 38 proc.). Klin podatkowy dla średniego polskiego wynagrodzenia wynosi 36 proc. W Polsce ten wskaźnik spada systematycznie od sześciu lat.

Pracownicy, którzy zarabiają najmniej, muszą przywyknąć do wysokiego opodatkowania. To bardzo duży problem w Polsce. Pensja minimalna wzrośnie ale opodatkowanie również. Odczują to pracownicy i pracodawcy.

Źródło: biznesinfo.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: