Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

PRACODAWCY CHCĄ POWROTU HANDLU W NIEDZIELĘ! JEST PROJEKT USTAWY

Pracodawcy, związkowcy i przedstawiciele rządu przygotowali projekt ustawy, który zakłada powrót handlu w niedzielę. Dokument wpłynął do Rady Dialogu Społecznego. Dotarł do niego dziennik “Fakt”. Pracodawcy proponują, by mimo zawieszenia zakazu handlu, pracownicy mieli zagwarantowane wolne dwie niedziele w miesiącu.

Zgodnie z projektem ustawy zakaz handlu w niedziele miałby zostać zniesiony na czas trwania epidemii i obowiązywać 180 dni po jej odwołaniu. W niedziele, w które jednocześnie przypada święto, nadal sklepy pozostałyby zamknięte – informuje “Fakt”.

Przedsiębiorcy  tłumaczą w uzasadnieniu do projektu ustawy, że przez pandemię prowadzenie firmy w galeriach handlowych staje się nierentowne, a zamknięcie placówek handlowych w galeriach pociągnie za sobą masowe zwolnienia pracowników.

“Zawieszenie zakazu handlu w niedziele przede wszystkim spowoduje ochronę miejsc pracy w handlu i branżach ściśle współpracujących z handlem, ale także zwiększy sprzedaż, przyczyniając się do zmniejszenia spadku PKB oraz poprawi bezpieczeństwo sanitarne w czasie zakupów, ponieważ zakupy rozłożą się na 7 dni w tygodniu” – tak uzasadniają konieczność zmian pracodawcy.

 

Źródło/Business Insider Polska

Opracowanie/własne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: