Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Pracownica sądu mławskiego i działdowskiego ukradła ok. 290 tys złotych!

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku 16 kwietnia 2020 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Działdowie akt oskarżenia przeciwko byłej kierownik sekretariatu Sądu Rejonowego w Działdowie. Zarzucono jej popełnienie 102 przestępstw związanych z dokonywaniem nieuprawnionych wypłat z depozytów sądowych. W związku z tym, że z procederu oskarżona uczyniła sobie stałe źródło dochodu, grozi jej kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Ustalenia śledztwa

W toku śledztwa ustalono, iż oskarżona dokonywała wypłat pieniędzy pochodzących z egzekucji nieruchomości na rzecz podmiotów niebędących stronami postępowań oraz niesłusznych zwrotów opłat od wpisów sądowych apelacji, pozwów i wniosków. Miało to miejsce w ramach 30 spraw prowadzonych w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Działdowie. Łączna kwota tego typu nieuprawnionych wypłat wyniosła ponad 288 tysięcy złotych. Do wypłat posłużyły postanowienia i zarządzenia opatrzone podpisami sędziów i pracowników sekretariatu. Oryginałów tych dokumentów nie ujawniono w aktach spraw. Ustalono, że zostały one podrobione przez oskarżoną, która pełniła funkcję kierownika sekretariatu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Działdowie oraz Wydziału IX Zamiejscowego Sądu Rejonowego w Mławie. Oskarżona przekazywała podrobione dokumenty do księgowości, gdzie na ich podstawie dokonywano wypłat na wskazane rachunki bankowe. Ustalono, że rachunki te należały do kobiety. Ujawniono 9 takich rachunków. Proceder ten trwał od 2012 roku do września 2018 roku.

Usłyszała zarzuty

Prokurator zarzucił oskarżonej popełnienie 102 przestępstw dotyczących przekroczenia uprawnień, fałszowania dokumentów, poświadczenia nieprawdy, wyłudzenia poświadczenia nieprawdy oraz oszustwa na szkodę Skarbu Państwa. Są to czyny kwalifikowane z 231 par 1 i 2 kk, art. 286 par 1 kk w zb. z art. 270 par 1 kk art. 65 par 1 kk i in. Oskarżona pozostaje tymczasowo aresztowana.

źródło: Prokuratura Krajowa

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: