Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

PRĄD ZNÓW W GÓRĘ!

Opłata mocowa, bo tak się nazywa nowa danina, która ma sfinansować modernizację elektrowni, od 1października spowoduje dla wszystkich podwyżkę ceny za prąd. Nowa danina doliczana będzie do stałej opłaty dystrybucyjnej, która jest w k rozliczeniowym rachunku. Na razie nie wiadomo o ile dokładnie wzrosną rachunki za prąd. Czas na ustalenie i publikację stawek Urząd Regulacji Energetyki ma do 30 września.Nowa danina będzie doliczana do opłaty dystrybucyjnej, która jest częścią każdego rachunku za energię.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: