Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Prawo budowlane zdominowało spotkanie zorganizowane dla samorządowców

W dniu 5 listopada 2021r. w budynku Miejskiego Domu Kultury w Mławie odbyło się spotkanie zorganizowane dla samorządowców przez Poseł na Sejm RP Annę Cicholską oraz Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego na które, przybyło ponad pięćdziesięciu samorządowców z powiatów mławskiego, przasnyskiego, żuromińskiego i ciechanowskiego.

Piotr Uściński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, przybliżył zebranym tematy związane z udogodnieniami dla inwestorów realizujących budownictwo jednorodzinne, ten temat zdominował prowadzone rozmowy.

O planach zmian przepisów i procedur w tym zakresie rozmawiał z burmistrzami, wójtami i radnymi.  Samorządowcy dowiedzieli się m.in., że prawdopodobnie niebawem nie będzie wymagane już studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miast lub gmin. Minister zapowiedział, że zmiany w zakresie dokumentów planistycznych zaproponuje jeszcze w tym roku.

Przedstawiciele m.in. Sochocina, Glinojecka, Gostynia, Wieczfni Kościelnej, Mławy zadawali pytania dotyczące tego, ile dokumentów będzie funkcjonowało na poziomie gminy. – Moim zamysłem jest, aby zamiast studium funkcjonował plan ogólny, który będzie dokumentem prawa miejscowego. Do niego będą uchwalane plany szczegółowe. Będą to proste dokumenty, nie grube, skomplikowane „pułkowniki” – wyjaśnił minister Uściński.

Ponaddwugodzinne spotkanie nie wyczerpało tematów. – Mnie zabrakło informacji na temat pieniędzy, które otrzymaliśmy w ramach Polskiego Ładu i szczegółów dotyczących składnia wniosków w kolejnej turze – przyznał Sławomir Kowalewski. Burmistrz Mławy kończąc spotkanie, podziękował poseł Annie Cicholskiej za koordynację wydarzenia i obecność. – Mądrością rządzących powinno być słuchanie. Pana obecność i otwartość dowodzi tego, że pan potrafi słuchać. W imieniu własnym oraz innych kolegów samorządowców dziękuję za odwiedzenie Mławy i przybliżenie nam ważnych tematów – zwrócił się do ministra Piotra Uścińskiego.

Jeszcze w kuluarach samorządowcy konsultowali swoje sprawy, dzielili się doświadczeniami i omawiali szczególne przypadki z ministrem. Gość skonkludował spotkanie, mówiąc: – Dziękuję za konkretną rozmowę. Mimo że być może w wielu kwestiach mamy różne poglądy, cieszę się, że mogliśmy merytorycznie porozmawiać.

źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: