PRAWO JAZDY JUŻ NIE BĘDZIE POTRZEBNE

PRAWO JAZDY JUŻ NIE BĘDZIE POTRZEBNE

Już nie będziesz musiał się martwić, że zostawiłeś prawo jazdy w domu lub gdzieś Ci się zapodziało. Sejm uchwalił ustawę, która czeka już tylko na podpis prezydenta.  Kierowcy nie będą musieli mieć przy sobie prawa jazdy w formie blankietu.

W przypadku kontroli drogowej nie będzie już ono fizycznie potrzebne. Dane kierującego pojazdem będą sprawdzane w Centralnej Ewidencji Kierowców. Co więcej, zbędna będzie wymiana dowodu rejestracyjnego po kontroli technicznej pojazdu. Zniesiono także obowiązek wydawania nalepki kontrolnej i karty pojazdu. W efekcie ma to ułatwić procedurę rejestracji pojazdu.

źródło:biznesinfo.pl/opracowanie redakacyjne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: