PRĘDKOŚĆ ZABIJA! – ZWOLNIJ I ŻYJ!” FILM Z DZIAŁAŃ POLICJI NA DK 7, POWIAT MŁAWSKI

PRĘDKOŚĆ ZABIJA! – ZWOLNIJ I ŻYJ!” FILM Z DZIAŁAŃ POLICJI NA DK 7, POWIAT MŁAWSKI

Pod takim hasłem policjanci z mazowieckiej drogówki uświadamiali kierujących o zagrożeniu jakie powodują ignorując ograniczenia prędkości.
Kolejne przedsięwzięcie z wykorzystaniem tzw. mobilnego wskaźnika prędkości. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu oraz KPP w Mławie przy użyciu legalizowanego, laserowego miernika prędkości podejmowali interwencje wobec kierujących przekraczających dozwolona przepisami prędkość. Tym razem urządzenie ustawiono na terenie powiatu mławskiego. To kolejna akcja, w wyniku której kolejni kierowcy zostali ukarani mandatami za łamanie przepisów ruchu drogowego. Tego typu działania będą z pewnością kontynuowane.
Źródło/KPP w Mławie

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: