Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Prezes Orlenu Daniel Obajtek zapowiedział obniżki cen na stacjach


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

15 marca baryłka ropy po raz pierwszy w tym miesiącu kosztowała mniej niż 100 dolarów, co można uznać za prawie powrót do okresu sprzed wojny. Kurs dolara też powoli się uspokaja – przed wojną ok. 4 zł, a obecnie ok. 4,3 zł. Najwyższe ceny paliw były wtedy, kiedy baryłka ropy i dolar osiągały rekordy.

Żeby ceny paliw spadły do poziomu 6 zł za litr, trzeba by zobaczyć ceny w hurtowniach na poziomie poniżej 5000 zł/m³ benzyny i ok. 5100–5300 zł za m³ oleju napędowego. Do tych wartości wciąż nam daleko.

Obecnie (na dzień 15 marca) mamy ceny odpowiednio 6000 i 6700 zł. Jeszcze więc daleko do powrotu do normalnych cen, tym bardziej że spadek już nie jest tak dynamiczny, jak kilka dni wcześniej.

Prezes Orlenu Daniel Obajtek zapowiedział obniżki cen na stacjach. Eksperci paliwowi już przestrzegają przed złudnymi nadziejami — możemy nie zobaczyć paliwa z ceną z piątką z przodu. Zmienia się rynek, wycofujemy się z importu z Rosji, a paliwo z Zachodu jest droższe. Jeśli VAT wróci do poziomu 23 proc., niedawne rekordy można uznać za “trening”, który ma nas przygotować na nową normalność.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: