PRÓBOWAŁ ODEBRAĆ SOBIE ŻYCIE – POLICJA PRZYSZŁA W OSTATNIEJ CHWILI

PRÓBOWAŁ ODEBRAĆ SOBIE ŻYCIE – POLICJA PRZYSZŁA W OSTATNIEJ CHWILI

W niedzielę (24.10.2021) oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji  otrzymał zgłoszenie, że pewien mężczyzna na terenie miasta może znajdować się w okolicznościach zagrażających jego życiu lub zdrowiu. W celu weryfikacji otrzymanego zgłoszenia, natychmiast na miejsce został wysłany policyjny patrol. W trakcie sprawdzenia terenu porośniętego zaroślami, policjanci w pewnym momencie zauważyli mężczyznę na drzewie wraz z założoną na szyi pętlą przytwierdzoną do gałęzi. Interweniujący funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania i w ostatniej chwili odcięli pętle, którą ściągnęli z szyi mężczyzny i udzielili mu pomocy przedmedycznej. Po chwili 46-latek odzyskał świadomość.

Mężczyzna ostatecznie trafił do szpitala, gdzie otrzymał specjalistyczną pomoc. Szybka i skuteczna interwencja policjantów z Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Olsztynie, którzy bez wahania ruszyli na ratunek, zapobiegła możliwej tragedii.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: