PRODUKUJEMY CORAZ WIĘCEJ ŚMIECI! NIEPOKOJĄCE DANE

PRODUKUJEMY CORAZ WIĘCEJ ŚMIECI! NIEPOKOJĄCE DANE

Zaśmiecone lasy, łąki czy nawet ulice niestety nie należą do rzadkości. Jak pokazują statystyki, z roku na rok produkujemy coraz więcej odpadów. Może warto się zastanowić czy wytwarzanie tylu śmieci jest konieczne?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętny Polak w 2019 r. wytworzył aż 332 kg odpadów komunalnych. Niestety, ilość produkowanych śmieci corocznie wzrasta. W 2018 r. na jednego mieszkańca naszego kraju przypadało 325 kg odpadów, a w 2015 r. było to niemal o 50 kg mniej niż obecnie – 283 kg.

To liczby, które mogą martwić. Ponadto zmalała ilość odpadów komunalnych przeznaczonych do recyklingu. Jak w 2018 r. wskazywali eksperci WWF, statystyczny Polak rocznie wykorzystywał nawet 490 torebek foliowych. Mieszkańcy krajów nordyckich, Duńczycy czy Finowie, jedynie 4. Są one bardzo niebezpieczne dla środowiska. Rozkładają się nawet przez 400 lat. Krokiem do zmniejszenia liczby toreb plastikowych było wprowadzenie opłaty recyklingowej. Pokazują to przykłady Irlandii czy Wielkiej Brytanii, gdzie ich zużycie spadło o około 90%.

Każdy z nas powinien postarać się produkować mniej śmieci i nauczyć się wykorzystywać niektóre rzeczy po raz kolejny. Dlatego warto zastanowić się, czy rzeczywiście musimy wytwarzać tak gigantyczne ilości odpadów i czy każdy pozornie już wykorzystany produkt, a nawet opakowanie, musi trafić do kosza. Przecież naszym wspólnym dobrem jest dbałość o środowisko, czyste lasy i świeże powietrze.

Źródło: biznesinfo

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: