Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2021-2025

ZUS opracował prognozę wpływów i wydatków FUS na lata 2021-2025 w trzech wariantach: pośrednim, optymistycznym i pesymistycznym.

FUS pozostanie deficytowy, co oznacza że nadal trzeba go zasilać z pozaskładkowych źródeł m.in. dotacją z budżetu państwa. „Polska nie jest wyjątkiem. Większość krajów Unii Europejskiej mierzy się z deficytami systemów ubezpieczeń społecznych. Wynika to przede wszystkim ze zmian demograficznych” – komentuje wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek.

Na wysokość rocznego deficytu FUS w prognozowanych latach wpływać będą deficyty w funduszu emerytalnym i chorobowym.

„Deficyt funduszu emerytalnego wynika z ogromnych zobowiązań zaciągniętych przez stary system emerytalny, obowiązujący do 1998 r. Zobowiązań tych, pokolenie pracujące nie jest w stanie sfinansować wyłącznie z odprowadzanej składki na ubezpieczenie emerytalne. Z kolei deficyt w funduszu chorobowym wynika z rozszerzania w ciągu ostatniej dekady uprawnień do zasiłków. Potrzebna jest tutaj optymalizacja wydatków i uszczelnienie funduszu” – podkreśla wiceprezes ZUS.

W wariantach pośrednim i optymistycznym we wszystkich latach prognozy obserwujemy wzrost wydolności FUS. W wariancie pesymistycznym po wzroście w 2021 r. w latach 2022-2025 wydolność FUS maleje. W 2025 r. wydolność FUS w wariancie optymistycznym wynosi 81,4 proc., a w wariancie pesymistycznym – 73,8 proc., a w wariancie pośrednim – 78,4 proc.

Zgodnie z prognozą ZUS sytuacja funduszu rentowego i wypadkowego będzie się poprawiać. „Nadwyżki roczne będą miały coraz większy wpływ na poprawę sytuacji finansowej całego FUS. Wynika to z tego, że zdrowie Polaków oraz warunki i bezpieczeństwo pracy poprawiają się. Odnotowujemy coraz mniej wypadków w pracy. Nasze społeczeństwo wie jak dbać o swoje zdrowie. Do tego dochodzi postęp szeroko pojętej medycyny. Dzięki odpowiedniej rehabilitacji i leczeniu wiele osób wraca do zdrowia i może pracować. ”W kwestii rent nie bez znaczenia są także reformy. Renciści po osiągnięciu wieku emerytalnego automatycznie przechodzą na emeryturę. Zakład przyznaje im świadczenie z urzędu, czyli bez potrzeby składania wniosku ” – wyjaśnia wiceprezes ZUS.

 

Źródło: zus.pl

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: