Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Projekt „Quo vadis … Europa?” w liceum

Projekt eTwinning „Quo vadis … Europa?” realizowały trzy zespoły młodzieży: z Mławy (z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego), z Hersbruck (Niemcy) i Monferrato Casale (Włochy) w języku niemieckim.

W tym roku młodzież zajęła się tematyką proeuropejską. Uczniowie śledzą wydarzenia w Unii Europejskiej, są świadomymi obywatelami wspólnoty, pragnącymi współpracy państw dla dobra swoich obywateli, a przede wszystkim dostrzegają potrzebę sprawnego funkcjonowania Unii.

Wspólnie z młodzieżą z gimnazjum z Niemiec i Włoch postawili sobie bardzo ambitne zadania. Zastanawiali się nad czynnikami łączącymi nas w Europie, analizowali dziedziny wymagające usprawnienia, porównywali kraje pod względem przestrzegania praw obywatelskich.

Uczestnicy przygotowali i przeprowadzili ankietę “Czy czujesz się Europejczykiem?”. Zaprojektowali logo projektu, snuli wizje dla Europy i wystosowali postulaty do Niemiec, jako państwa przewodniczącego Unii od czerwca 2020 r.

Najwięcej emocji towarzyszyło uczestnikom podczas tworzenia tekstu do piosenki dla Europy “Europa – unser Haus”, którą zaśpiewaliśmy do melodii “Imagine” Johna Lennona. Ogrom pracy, energii i wysiłku, który został doceniony przez jury konkursu.

Dla młodzieży i ich opiekunów to najwspanialsza nagroda oraz potwierdzenie umiejętności językowych młodzieży, ich kreatywności we współpracy międzynarodowej.

źródło:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: